Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κωδικός ΟΠΣ/MIS Sort ascending Τίτλος Ημερομηνία ένταξης Δικαιούχος Προϋπολογισμός
6006856 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ασθενοφόρων & Κινητών Μονάδων ΕΚΑΒ στην Αττική, Β φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6006856 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3.650.330,00 €
6006487 Ένταξη της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6006487 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021- 2027» ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α. Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 860.808,00 €
6006386 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών Νοσοκομείων Περιφ. Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6006386 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6.000.000 €
6006324 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ - Β' Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6006324 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 6.024.396,00 €
6005199 Ένταξη της Πράξης «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - Β' ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005199 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΕΥΔΑΠ ΑΕ 6.395.136,15 €
6005190 Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α)» με Κωδικό ΟΠΣ 6005190 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. 2.404.360,00 €
6005190 Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α)» με Κωδικό ΟΠΣ 6005190 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. 2.401.360,00 €
6005094 Ένταξη της Πράξης «Φεστιβαλικές Δράσεις ΚΠΙΣΝ για τη γυναικεία ενδυνάμωση (WOW) και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (SNFCC Green Weekend Festival) των ετών 2024 και 2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6005094 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 610.210,00 €
6005094 Τροποποίηση της Πράξης «Φεστιβαλικές Δράσεις ΚΠΙΣΝ για τη γυναικεία ενδυνάμωση (WOW – Women of the World Festival Αθήνα) (2η & 3η διοργάνωση) και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (SNFCC Green Weekend Festival) (3η & 4η διοργάνωση) των ετών 2024 και 2025 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 610.210,00 €
6005086 Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.» με Κωδικό ΟΠΣ 6005086 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.859.323,90 €