Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τίτλος Κατάσταση Sort descending Προϋπολογισμός Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
ΑΤΤ019 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Ενεργή 41.850.000,00 €
ATT058: Τεχνική Βοήθεια στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για την υποστήριξη των ΟΤΑ Ενεργή 482.000,00 €
ATT057: Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027 Ενεργή 870.000,00 €
ATT061: Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών στο Δήμο Πειραιά Ενεργή 800.000,00 €
ATT033: Ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένου συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) ανάδειξης της Περιφέρειας Αττικής ως τουριστικό προορισμό Ενεργή 1.500.000,00 €
ΑΤΤ059: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολικά Κτίρια» Ενεργή 20.000.000,00 €
ΑΤΤ051: Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α) Ενεργή 3.600.000,00 €
ATT064: «Μελέτη κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και διατάξεων ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής στους Δήμους ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ , ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ και ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» Ενεργή 2.060.000,00€
ΑΤΤ030: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος Ενεργή 4.766.170,00 €
ΑΤΤ060: «Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας» Ενεργή 4.000.000,00 €