Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Λογότυπα 2021-2027

Για να υπάρχει μία κοινή και διακριτή εικόνα του ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας, δηλαδή να τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κοινές τεχνικές προδιαγραφές σε όλες τις ενέργειες πληροφό-ρησης και επικοινωνίας.

Η ενιαία σηματοδότηση για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και τις δράσεις της νέας περιόδου σε όλες τις εφαρμογές και ενέργειες προβολής και επικοινωνίας συμβάλει στην αναγνώριση των Προγραμμάτων και των πράξεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. 

Κατεβάστε το λογότυπο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027

              

Κατεβάστε την οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027 

Κατεβάστε το έμβλημα και τη δήλωση συγχρηματοδότησης της ΕΕ 

 

Κατεβάστε το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 

 

Κατεβάστε την οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην αγγλική γλώσσα 

 

Κατεβάστε το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 για έγγραφα στην αγγλική γλώσσα 

 

Κατεβάστε προτεινόμενα Αυτοκόλλητα για Εξοπλισμό 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σηματοδότηση αναφέρονται αναλυτικά εδώ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Δημοσιότητας του Προγράμματος «Αττική», κ. Γιάννα Κρόκου, Τ. 213 1501546, E. [email protected].