Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κωδικός ΟΠΣ/MIS Sort ascending Τίτλος Ημερομηνία ένταξης Δικαιούχος Προϋπολογισμός
6009915 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δ.Σ Δήμου Γλυφάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 6009915 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 535.751,00 €
6009914 Ένταξη της Πράξης «Kατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου Δ. Μεγαρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6009914στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1775119,7 €
6009913 Ένταξη της Πράξης «Kατασκευή 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ενεργειακά Αυτόνομου Δ. Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6009913 στο Πρόγραμμα «Αττική» ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.300.000€
6009911 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Αγ. Βαρβάρας» με Κωδικό ΟΠΣ 6009911 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 2.980.000,00 €
6009910 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου, 4ου & 5ου Δ.Σ. Δήμου Αγ. Παρασκευής» με Κωδικό ΟΠΣ 6009910 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 1.700.863,00 €
6009904 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Συγκροτήματος Γκράβας Δήμου Αθηναίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6009904 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 8.700.000,00 €
6007486 Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένου συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6007486 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α. Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.500.000 €
6007485 Ένταξη της Πράξης «Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού Περιφέρειας Αττικής (DMO)» με Κωδικό ΟΠΣ 6007485 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α. Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.500.000 €
6007047 Ένταξη της Πράξης «Προσθήκη νέου τριώροφου κτιρίου με υπόγειο και χρήση γραφείων - εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6007047 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1.893.526,00 €
6007046 Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6007046 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) 481.788,56