Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Kατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου Δ. Μεγαρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6009914στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6009914
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Προϋπολογισμός
1775119,7 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία