Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Αγ. Βαρβάρας» με Κωδικό ΟΠΣ 6009911 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6009911
Δικαιούχος
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
2.980.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία