Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κωδικός ΟΠΣ/MIS Sort ascending Τίτλος Ημερομηνία ένταξης Δικαιούχος Προϋπολογισμός
6005070 Ένταξη της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6005070 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 610.000,00 €
6005004 Ένταξη της Πράξης ««Πιλοτικό Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής της Κ.Ο.Α» με Κωδικό ΟΠΣ 6005004 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 600.000,00€
6004914 Ένταξη της Πράξης «Καινοτόμος Τρισδιάστατη Μικροσκοπία για Προηγμένες Διαγνωστικές Αναλύσεις και Προκλινικές Μελέτες» με Κωδικό ΟΠΣ 6004914 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1.000.000,00 €
6004913 Ένταξη της Πράξης «Έρευνα και καινοτομία αιχμής στο υδάτινο περιβάλλον για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της Γαλάζιας Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6004913 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 974.181,00 €
6004851 Ένταξη της Πράξης «H Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004851 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021- 2027» ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 700.000,00 €
6004776 Ένταξη της Πράξης «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς (ΙΣΠ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6004776 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 203.236,00 €
6004775 Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23» με Κωδικό ΟΠΣ 6004775 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π) 3.633.588,00 €
6004752 Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ για την υποστήριξη της περιφερειακής καινοτομίας στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων» με Κωδικό ΟΠΣ 6004752 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" 909.884,00 €
6004751 Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών και κρίσιμου εξοπλισμού λειτουργίας των επιχειρησιακών και ερευνητικών δομών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 6004751 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 971.639,00 €
6004750 Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Ανάπτυξης και Διάχυσης της Τεχνολογικής Καινοτομίας με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και την ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 6004750 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ. ΠΑΙ.Τ.Ε) - ΠΡΩΗΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 1.000.000,00 €