Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Kατασκευή 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ενεργειακά Αυτόνομου Δ. Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6009913 στο Πρόγραμμα «Αττική»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6009913
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
2.300.000€
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία