Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κωδικός ΟΠΣ/MIS Sort ascending Τίτλος Ημερομηνία ένταξης Δικαιούχος Προϋπολογισμός
6004202 Ένταξη της Πράξης «Eνίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής - EBEA» με Κωδικό ΟΠΣ 6004202 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) 1.961.724,00 €
6004201 Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6004201 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.003.314,63 €
6004200 Ένταξη της Πράξης «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων – Μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά» με Κωδικό ΟΠΣ 6004200 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6003879 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ''SOS'' ΕΣΠΑ 2021 -2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003879 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "SOS" 660.000,00 €
6003860 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας ΣΥΔ -ΑμεΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003860 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 919.800,00 €
6003857 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ “ ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003857 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 1.184.000,00 €
6003856 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ “ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003856 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 651.840,00 €
6003854 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΗΦ - ΑΜΕΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ME ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "Ορίζοντες"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003854 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) "Ορίζοντες" 800.400,00 €
6003851 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας ΣΥΔ-ΑμεΑ "ΜΑΡΙΣΜΗ"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003851 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ALMA 273.750,00 €
6003848 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ - ΑμεΑ “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003848 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" 651.200,00 €