Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημέρωση Καρτέλας Φορέα

Ενημέρωση Καρτέλας Φορέα

Προσοχή:

Επεξεργασία στην καρτέλα φορέα έχουν οι χρήστες δικαιούχων με δικαίωμα υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης για τα στοιχεία του φορέα τους, οι υπόλοιποι χρήστες του δικαιούχου μπορούν μόνο να δουν τις σχετικές πληροφορίες.

Η πλήρης συμπλήρωση της καρτέλας είναι υποχρεωτική για την ορθή υποβολή ΤΔΠ

Σχετικά αρχεία