Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι ΟΧΕ στο Πρόγραμμα Αττική 2021-2027

Στο Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 προβλέπεται: 

  • Εκ νέου ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της αστικής μητροπολιτικής περιοχής με την συνέχιση των τεσσάρων ΟΧΕ-ΒΑΑ που υλοποιούνται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά, με επιθυμητή την επέκταση των περιοχών αναφοράς, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και νέων γειτονικών Δήμων. 
  • Η κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες ΟΧΕ-ΒΑΑ με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ΟΧΕ εφόσον υπάρχει η σχετική ετοιμότητα από τους Φορείς. 
  • Η διεύρυνση της εφαρμογής του εργαλείου των ΟΧΕ και σε άλλες επιμέρους χωρικές ενότητες, θα βασίζεται σε επίπεδο χωρικής κάλυψης περιοχών που ορίζονται από συγκεκριμένα διοικητικά όρια, όσο και σε περιοχές που αναδεικνύονται από κοινό θεματικό άξονα αναπτυξιακής εστίασης.
  • Επιλογή με βάση κριτήρια που θα εξετάζουν την πληρότητα του φακέλου υποβολής, τη διαχειριστική ικανότητα των φορέων διαχείρισής τους, αξιολόγηση της περιοχής παρέμβασης, της προτεινόμενης στρατηγικής, του σχεδίου δράσης, κτλ.