Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 – Οκτώβριος 2022

Ενημερωθείτε παρακάτω για την Απόφαση Περιφερειάρχη για την Έγκριση του Προγραμματισμού των Προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 – Οκτώβριος 2022 και το Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 – Οκτώβριος 2022.