Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οργανόγραμμα - Στελέχη

Περιφερειάρχης Αττικής
Νίκος Χαρδαλιάς
Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρόσης Δημήτριος
Χημικός MSc
Κουκούλης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός MSc

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΠ

Δρόσης Δημήτριος

Δρόσης Δημήτριος

Προϊστάμενος ΕΥΔΠ «Αττική»

[email protected]

Τηλ. 2131501521

Fax. 2131501501

Χημικός MSc με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και στην Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη

Από το 2007 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

 • 2007-2010: Μονάδα Παρακολούθησης (Β)
 • 2010-2014: Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Α)
 • 2014-σήμερα: Προϊστάμενος ΕΥΔΠ «Αττική»

ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α

Σπηλιώτης Άγγελος

Σπηλιώτης Άγγελος

Προϊστάμενος Μονάδας Α

Email: [email protected]

Τηλ. 2131501538

Fax. 2131501501

Πολιτικός Μηχανικός MEng, MBA με Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Από το 2003 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

 • 2003-2015: Μονάδα Παρακολούθησης (Β)
 • 2015-σήμερα: Προϊστάμενος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Α)

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α

Αμέντα Βασιλική
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501511
Fax. 2131501501

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Παραγωγή και Διοίκηση

Από το 2018 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2018-σήμερα: Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (Α)


Κοσμά Δέσποινα
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501512
Fax. 2131501501

Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Οικονομικά

Από το 2016 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2016-σήμερα: Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (Α)


Κρόκου Γιάννα - Υπεύθυνη Δημοσιότητας
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501546
 

Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός MSc με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Γεωπληροφορική

Από το 2023 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2023-σήμερα: Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (Α)


Ντότσικα Ειρήνη
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501517
Fax. 2131501501

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης MSc  με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός Χώρου

Από το 2016 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2016-σήμερα: Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Α)


Σιμιτόπουλος Χρήστος
Στέλεχος Μονάδας Α
[email protected]
Τηλ. 2131501525
Fax. 2131501501

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Από το 2009 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2009-2010: Μονάδα Παρακολούθησης (Β)

2010-σήμερα: Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Α)


ΜΟΝΑΔΑ Β1 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 4Α, 4Β ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β1


Γουργιώτης Δημήτριος

Προϊστάμενος Μονάδας Β1

Email: [email protected]

Τηλ. 2131501540

Fax. 2131501501

Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Από το 2001 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

 • 2001-2012: Μονάδα Παρακολούθησης  (Β) και Μονάδα Ελέγχου – Επιτόπιων Επαληθεύσεων (Γ). Προϊστάμενος της Μονάδας Ελέγχου έως το 2012
 • 2012-2023: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 1, 2, 3, 8, 9, 13 (Β2)
 • 2023-σήμερα: Προϊστάμενος Μονάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και Τεχνικής Βοήθειας (Β1)
 • Παράλληλα καθήκοντα στη Β2 για πράξεις αρμοδιότητας του στελέχους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Β1

Αλογά Αλεξάνδρα
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501529
Fax. 2131501501

Πτυχιούχος  Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Από το 2017 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2017-2019: Μονάδα Οργάνωσης & Υποστήριξης (Γ)

2019- σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 1, 2, 3, 8, 9, 13 (Β2) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και Τεχνικής Βοήθειας (Β1)

Παράλληλα καθήκοντα στη Β2 για πράξεις αρμοδιότητας του στελέχους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


Γιαννούση Θεοδώρα
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501523
Fax. 2131501501

Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

Από το 2021 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2021-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 (Β1) και εν συνεχεία
Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και Τεχνικής Βοήθειας (Β1)


Δεμεντής Περικλής
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501518
Fax. 2131501501

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Από το 2002 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2002-2006: Μονάδα Παρακολούθησης  (Β). Προϊστάμενος της Μονάδας Παρακολούθησης (Β) έως το 2006.

2006-2010: Στέλεχος της ΚΕΔΚΕ

2010-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 1, 2, 3, 8, 9, 13 (Β2) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και Τεχνικής Βοήθειας (Β1)

Παράλληλα καθήκοντα στη Β2 για πράξεις αρμοδιότητας του στελέχους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


Μπαφίλια Στέλλα
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501533
Fax. 2131501501

Πτυχιούχος Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων με Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων

Από το 2021 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2021-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 1, 2, 3, 8, 9, 13 (Β2) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και Τεχνικής Βοήθειας (Β1)

Παράλληλα καθήκοντα στη Β2 για πράξεις αρμοδιότητας του στελέχους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


Μπελντέκος Δημήτρης
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501509
Fax. 2131501501

Οικονομολόγος MSc με Μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά.  

Απόφοιτος Περιφερειακής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Από το 2021 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2021-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 (Β1) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και Τεχνικής Βοήθειας (Β1)


Σπανού-Βαγενά Μαγδαληνή
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501537
Fax. 2131501501

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός

Από το 2003 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2003-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης (Β),  Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 (Β1) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και Τεχνικής Βοήθειας (Β1)


Χοχλιδάκη Αλκμήνη
Στέλεχος Μονάδας Β1
[email protected]
Τηλ. 2131501514
Fax. 2131501501

Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με Μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση

Από το 2020 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2000-2020: Επιχειρησιακά Προγράμματα: ΕΠ  ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠ Κρήτης και Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

2020-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 (Β1) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4Α, 4Β και Τεχνικής Βοήθειας (Β1)


ΜΟΝΑΔΑ Β2 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 1, 2Α, 2Β, 3 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» 2021-2027 )

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2

Γραμματικόπουλος Νικόλαος

Προϊστάμενος Μονάδας Β2

[email protected]

Τηλ.: 2131501520

Fax: 2131501501

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

Από το 2006 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

 • 2003-2006: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • 2006-2015: Μονάδα Ελέγχου – Επιτόπιων Επαληθεύσεων (Γ)
 • 2015-2023: Προϊστάμενος Μονάδας Παρακολούθησης Αξόνων 1, 2, 3, 8, 9, 13 (Β2)
 • 2023-σήμερα Προϊστάμενος Μονάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2Α, 2Β, 3 και 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Β2)

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2

 

Βούζα Αικατερίνη
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501516
Fax. 2131501501

 

Πολιτικός Μηχανικός MSc με Μεταπτυχιακές σπουδές στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων

Από το 2009 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2009-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης (Β), Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 (Β1) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2Α, 2Β, 3 και 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Β2)

Παράλληλα καθήκοντα στη Β1 για πράξεις αρμοδιότητας του στελέχους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


Ζαννίκου Βασιλική
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501539
Fax. 2131501501    

 

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων

Από το 2016 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2016-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 1, 2, 3, 8, 9, 13 (Β2) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2Α, 2Β, 3 και 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Β2)


Κομπούγιας Κωνσταντίνος
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501522
Fax. 2131501501    

Χημικός Μηχανικός MSC  με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Υγειονομική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος

Από το 2002 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2002-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης (Β), Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 (Β1) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2Α, 2Β, 3 και 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Β2)


Μυλωνάς Φώτιος
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501532
Fax. 2131501501    

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

Από το 2016 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2016-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξονων 1, 2, 3, 8, 9, 13 (Β2) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2Α, 2Β, 3 και 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Β2)


Παπαβασιλείου Βασιλική
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501542
Fax. 2131501501    

Πολιτικός Μηχανικός MSc με Μεταπτυχιακές σπουδές στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Από το 2018 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2018-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 (Β1) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2Α, 2Β, 3 και 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Β2)

Παράλληλα καθήκοντα στη Β1 για πράξεις αρμοδιότητας του στελέχους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


Πουλής Γεώργιος
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501524
Fax. 2131501501

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

Από το 2019 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2019-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 (Β1) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2Α, 2Β, 3 και 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Β2)

Παράλληλα καθήκοντα στη Β1 για πράξεις αρμοδιότητας του στελέχους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


Στεφάνου Φραγκίσκος
Στέλεχος Μονάδας Β2
[email protected]
Τηλ. 2131501526
Fax. 2131501501

Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός MSc με Μεταπτυχιακές σπουδές στα  Τεχνο-οικονομικά Συστήματα(MBA) και στον  Σχεδιασμό & Κατασκευή Υπογείων Έργων

Από το 2016 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2016-σήμερα: Μονάδα Παρακολούθησης Αξόνων 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 (Β1) και εν συνεχεία Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2Α, 2Β, 3 και 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 (Β2)

Παράλληλα καθήκοντα στη Β1 για πράξεις αρμοδιότητας του στελέχους στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


ΜΟΝΑΔΑ Γ’ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ

Τσομπανισάκη Αικατερίνη-Ιωάννα

Προϊσταμένη Μονάδας Γ’

Email: [email protected]

Τηλ. 2131501510

Fax. 2131501501

Πτυχιούχος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Από το 2013 στην ΕΥΔΠ «Αττική»
 • 2013-2015: Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Γ)
 • 2015-σήμερα: Προϊσταμένη Μονάδας Οργάνωσης και Υποστήριξης (Γ)

ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ

Βλασίδου Βαρβάρα
Στέλεχος Μονάδας Γ – Υπεύθυνη λογαριασμού
[email protected]
Τηλ. 2131501548
Fax. 2131501501    

Πτυχιούχος Τμήματος Λογιστικής  με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 Από το 2016 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2016-σήμερα: Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Γ)


Κάππος Χαράλαμπος

Στέλεχος Μονάδας Γ - Γραφείο ΟΠΣ
[email protected]
Τηλ. 2131501547
Fax. 2131501501    

Πτυχιούχος Πληροφορικής_ Επιχειρησιακός Υπεύθυνος ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΔΙΑΥΛΟΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 Από το 2000 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2000-σήμερα: Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Γ)


Κωνσταντινόπουλος Αντώνης

Στέλεχος Μονάδας Γ
[email protected]
Τηλ. 2131501531
Fax. 2131501501    

Πτυχιούχος Μαθηματικός

Από το 2022 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2012-2013 και 2022-σήμερα: Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Γ)Μακρή Γαρυφαλλιά
Στέλεχος Μονάδας Γ
[email protected]
Τηλ. 2131501500
Fax. 2131501501    

Από το 2018 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2018-σήμερα: Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Γ)


Τσουκάτος Ηλίας
Στέλεχος Μονάδας Γ - Υπεύθυνος Γραφείου ΟΠΣ
[email protected]
Τηλ. 2131501544
Fax. 2131501501

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πληροφορική

Από το 2017 στην ΕΥΔΠ «Αττική»

2017-σήμερα: Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Γ)


Κουκούλης Ιωάννης

Στέλεχος
[email protected]
Τηλ. 2131501535
Fax. 2131501501   

Πολιτικός Μηχανικός MSc με Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Δομοστατικό Σχεδιασμό και Ανάλυση των Κατασκευών και στην Εφαρμοσμένη Μηχανική

Από το 2007 στην Ε.Υ.Δ.Π  “Αττική”:

2007-2010: Μονάδα Ελέγχου - Επιτόπιων Επαληθεύσεων(Γ’)

2010-2017: Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Α’)

2017-2022: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας / Μονάδα Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αποτίμησης της Εφαρμογής Δράσεων (Α’)

2022-σήμερα: Στέλεχος

Γραφείο Διεκπεραίωσης
[email protected]
Τηλ. 2131501549


Γραμματεία Προϊσταμένου
[email protected]
Τηλ. 2131501515