Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «Προσθήκη νέου τριώροφου κτιρίου με υπόγειο και χρήση γραφείων - εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6007047 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6007047
Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Προϋπολογισμός
1.893.526,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
1. Μια Ευρώπη πιο Έξυπνη και πιο Ανταγωνιστική
Προτεραιότητα
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία
828_2024.pdf (381.22 KB)