Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"

Ειδική υπηρεσία διαχείρισης

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014.

 

Πρόσφατες αναρτήσεις

Μείνετε ενημερωμένοι μέσα από τις τελευταίες αναρτήσεις του ΠΠ «Αττική» για θέματα σχετικά με νέα, ανακοινώσεις, προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης.

 

Περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία υιοθετείται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, είναι μια διαδικασία η οποία προωθεί την καινοτομία που ενισχύει τους οικονομικούς τομείς μιας περιοχής επιταχύνοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία.

Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Ψηφιακός εγγραμματισμός στην Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

Εμβληματικά έργα στην Περιφέρεια

Ενημερωθείτε για τα εμβληματικά έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΠΠ «Αττική» μέσω του ΕΣΠΑ, του βασικού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, καθώς και με τη συνδρομή πόρων που προέρχονται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.