Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ένταξη της Πράξης «H Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004851 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021- 2027»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6004851
Δικαιούχος
ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός
700.000,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
Σχετικά αρχεία
715_2024.pdf (383.68 KB)