Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Θέματα ΟΠΣ

Προβλήματα στην εμφάνιση Πλακιδίων & Δελτίων στο ΟΠΣ
Αγαπητοί χρήστες του ΟΠΣ, Σε περίπτωση που λαμβάνετε ERROR 500, λευκές σελίδες ή δεν εμφανίζονται όλα τα Πλακίδια στο ΟΠΣ: Αρχικά δοκιμάστε αργότερα ίσως να υπάρχει προσωρινό πρόβλημα στην βάση ΟΠΣ Αν το πρόβλημα συνεχίζει, τότε βεβαιωθείτε πως έχετε κάνει τα παρακάτω για καθαρισμό ca...
Αγαπητοί χρήστες του ΟΠΣ, Σε περίπτωση που λαμβάνετε ERROR 500, λευκές σελίδες ή δεν εμφανίζονται όλα τα Πλακίδια στο ΟΠΣ: Αρχικά δοκιμάστε αργότερα ίσως να υπάρχει προσωρινό πρόβλημα στην βάση ΟΠΣ Αν το πρόβλημα συνεχίζει, τότε βεβαιωθείτε πως έχετε κάνει τα παρακάτω για καθαρισμό cache browser...
Επικαιροποιημένες οδηγίες για Εγγραφή Νέου Χρήστη ΟΠΣ 2021-2027 & 2014-2020
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαδικασίες εγγραφής απευθύνονται σε δυνητικούς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Αττικής (Δήμοι, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κτλ) και ΟΧΙ σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις για επιχορήγηση από δράσεις ΕΣΠΑ του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Δείτε στον σύνδεσμο επικαιροποιημένες οδηγίες για την Εγ...
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαδικασίες εγγραφής απευθύνονται σε δυνητικούς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Αττικής (Δήμοι, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κτλ) και ΟΧΙ σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις για επιχορήγηση από δράσεις ΕΣΠΑ του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Δείτε στον σύνδεσμο επικαιροποιημένες οδηγίες για την Εγγραφή NEOY...
Εγγραφή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Υφιστάμενου Χρήστη ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)
Αξιότιμοι Χρήστες ΟΠΣ, Δείτε στο συνημμένο αρχείο οδηγίες για εγγραφή υφιστάμενου (υπάρχοντος) χρήστη ΟΠΣ ( ΕΣΠΑ 2014-2020) στο νέο σύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Θα διευκολύνει στην αποφυγή δημιουργίας διαφορετικού λογαριασμού για το ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς έτσι θα έχετε ενιαίο λογαριασμο...
Αξιότιμοι Χρήστες ΟΠΣ, Δείτε στο συνημμένο αρχείο οδηγίες για εγγραφή υφιστάμενου (υπάρχοντος) χρήστη ΟΠΣ ( ΕΣΠΑ 2014-2020) στο νέο σύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Θα διευκολύνει στην αποφυγή δημιουργίας διαφορετικού λογαριασμού για το ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς έτσι θα έχετε ενιαίο λογαριασμού και για τα 2...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 30/04/2024
ΟΠΣ 2021-2027 - Δυνατότητα Προσθήκης Υποέργων σε Διαγωνισμούς Κατά Τμήματα ή Συμφωνία Πλαίσιο
ΟΠΣ 2021-2027 - Δυνατότητα Προσθήκης Υποέργων σε Διαγωνισμούς Κατά Τμήματα ή Συμφωνία Πλαίσιο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 30/04/2024 (ΠΔΕ 2024)
Εγκύκλιος οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2024
Εγκύκλιος οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2024
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 24/04/202
ΟΠΣ 2021-2027 - Εγχειρίδιο χρηστών: Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων
ΟΠΣ 2021-2027 - Εγχειρίδιο χρηστών: Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 19/04/2024
Βελτιώσεις στο Δελτίο :  Έλεγχοι Νομιμότητας
Βελτιώσεις στο Δελτίο :  Έλεγχοι Νομιμότητας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 12/04/2024
Οι οδηγίες για την "Αποτύπωση στο ΟΠΣ Κοινών Δεικτών ΕΚΤ+ & ΤΔΜ για Συμμετέχοντες", τα πρότυπα Απογραφικά για ΤΔΜ / ΕΚΤ+ (Κωδικοποιημένα Στοιχεία) και για τις Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων στο ΟΠΣ 21-27, είναι διαθέσιμες στην δ/νση ops.gr Web Services ...
Οι οδηγίες για την "Αποτύπωση στο ΟΠΣ Κοινών Δεικτών ΕΚΤ+ & ΤΔΜ για Συμμετέχοντες", τα πρότυπα Απογραφικά για ΤΔΜ / ΕΚΤ+ (Κωδικοποιημένα Στοιχεία) και για τις Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων στο ΟΠΣ 21-27, είναι διαθέσιμες στην δ/νση ops.gr Web Services
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 10/04/2024
Βελτιώσεις στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών : Ενότητα Β
Βελτιώσεις στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών : Ενότητα Β
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 29/03/2024
ΟΠΣ 2021-2027 - Εγχειρίδιο χρηστών: Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
ΟΠΣ 2021-2027 - Εγχειρίδιο χρηστών: Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Εγγραφή στο Θέματα ΟΠΣ