Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Θέματα ΟΠΣ

Εικόνα
ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Αξιότιμες/Αξιότιμοι, Σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που έχει αλλάξει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα σας (π.χ. Δήμαρχος, Διοικητής) θα πρέπει να κάνετε άμεσα τις παρακάτω ενέργειες: Εκ νέου εγγραφή χρήστη στην Βάση Χρηστών ΟΠΣ για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα σας, με όλες τις προβλε...
Αξιότιμες/Αξιότιμοι, Σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που έχει αλλάξει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα σας (π.χ. Δήμαρχος, Διοικητής) θα πρέπει να κάνετε άμεσα τις παρακάτω ενέργειες: Εκ νέου εγγραφή χρήστη στην Βάση Χρηστών ΟΠΣ για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα σας, με όλες τις προβλεπόμενες...
Εγγραφή στο Θέματα ΟΠΣ