Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επικαιροποιημένες οδηγίες για Εγγραφή Νέου Χρήστη ΟΠΣ 2021-2027 & 2014-2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαδικασίες εγγραφής απευθύνονται σε δυνητικούς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Αττικής (Δήμοι, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κτλ) και ΟΧΙ σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις για επιχορήγηση από δράσεις ΕΣΠΑ του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ.


Δείτε στον σύνδεσμο επικαιροποιημένες οδηγίες για την Εγγραφή NEOY Χρήστη ΟΠΣ 2021-2027 & 2014-2020

https://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/EggrafiXristiDikaiouxouOPS1420.pdf


Αν έχετε ήδη χρήστη στο ΟΠΣ 2014-2020 μπορείτε να κάνετε σύνδεση με το ΟΠΣ 2021-2027 με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας

Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες:

https://pepattikis.gr/neaanakoinoseis/eggrafi-sto-ops-espa-2021-2027-yfistamenoy-hristi-ops-espa-2014-2020


Αποστολή της εκτυπωμένης αίτησης

Η εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να υπογραφεί και να σφραγιστεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα σα, καθώς και τον Χρήστη

Στη συνέχεια θα πρέπει να σκαναριστεί ΕΓΧΡΩΜΑ και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected]

Στην εκτύπωση εμφανίζεται μια σελίδα για κάθε ένα από τους φορείς που επιλέξατε στο πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης», κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

Στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να αποσταλεί ΜΟΝΟ η σελίδα που αναγράφει στο πεδίο αυτό «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Οι υπόλοιπες σελίδες θα πρέπει να αποσταλούν στους φορείς που απευθύνονται, όταν και εφόσον υπάρξει ανάγκη να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που διαχειρίζονται αυτοί.


Τροποποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης

Σε περίπτωση ανάγκης για τροποποίηση ή κατάργηση των δικαιωμάτων πρόσβασης κάποιου χρήστη, θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως (μέσω email στο [email protected]) στην Υπηρεσία μας αίτημα υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, που να ζητά αυτή την αλλαγή.


Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων

Η τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη μπορεί να γίνει μόνο αφού ενεργοποιηθεί ο κωδικός πρόσβασης και μόνο από τον ίδιο.

Στην αρχική σελίδα http://logon.ops.gr επιλέξτε “Διαχείριση Λογαριασμού” εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης σας και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές


Υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων

Yπάρχει η δυνατότητα για  υποστήριξη σε τεχνικά θέματα μετά από αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση [email protected].

Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα συνοδευόμενα από διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας, ο φορέας στον οποίο ανήκει, και όσο το δυνατό πιο αναλυτική περιγραφή το προβλήματος.


Για αλλαγή Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα στην βάση του ΟΠΣ, δείτε το παρακάτω:

https://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/5.1_UM_KARTELA_FOREA.pdf

Επεξεργασία στην καρτέλα φορέα έχουν μόνο οι χρήστες δικαιούχων με δικαίωμα υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης για τα στοιχεία του φορέα τους, οι υπόλοιποι χρήστες του δικαιούχου μπορούν μόνο να δουν τις σχετικές πληροφορίες.

Η πλήρης συμπλήρωση της καρτέλας είναι υποχρεωτική για την ορθή υποβολή ΤΔΠ.

Αν έχει γίνει αλλαγή Νόμιμου Εκπρόσωπου απαιτείται και νέα αίτηση χρήστη απο τον νέο Ν.Ε. του Φορέα !!!


ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Γραφείο ΟΠΣ