Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγίες για αλλαγή εκπροσώπου ΟΤΑ

Επισυνάπτονται οδηγίες, οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στο ΟΠΣ στις 9/1/2024, αναφορικά με τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν οι φορείς (Δικαιούχοι) στην περίπτωση αλλαγής των Νόμιμων εκπροσώπων τους.

Σχετικά αρχεία