Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Καρτέλα Φορέα ΟΠΣ


Αξιότιμοι Χρήστες ΟΠΣ,

Βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο οδηγίες για την Καρτέλα Φορέα ΟΠΣ

https://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/5.1_UM_KARTELA_FOREA…

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η καρτέλα Φορέα είναι κοινή για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ΕΣΠΑ 2021-2027

Επεξεργασία στην καρτέλα φορέα έχουν οι χρήστες με δικαίωμα υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) για τα στοιχεία του φορέα τους.

Οι υπόλοιποι χρήστες του δικαιούχου μπορούν μόνο να δουν τις σχετικές πληροφορίες.

Η πλήρης συμπλήρωση της καρτέλας είναι υποχρεωτική για την ορθή υποβολή ΤΔΠ.

Με εκτίμηση,

Γραφείο ΟΠΣ