Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Εικόνα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1474 / 17-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΑ27Λ7-ΨΙΓ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 1801 / 11-06-2021 (ΑΔΑ:6ΥΦΕ7Λ7-Α09) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗ...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1474 / 17-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΑ27Λ7-ΨΙΓ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 1801 / 11-06-2021 (ΑΔΑ:6ΥΦΕ7Λ7-Α09) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΤΟΥ...
Περιφερειακό Επιχειρισιακό Πρόγραμμα Αττικής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ140 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ» – ΑΤΤ140
Πληροφορίες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνι...
Πληροφορίες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΡΥΣΗ...
Περιφερειακό Επιχειρισιακό Πρόγραμμα Αττικής
ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
Πληροφορίες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 02 «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ...
Πληροφορίες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 02 «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ...
Εικόνα
Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
Αναρτάται σήμερα η με αρ. πρωτ. 1992/2021 απόφαση απόρριψης/ μη ενίσχυσης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ». Στην απόφαση περιλαμβάνονται: (α) ο πίνακας τω...
Αναρτάται σήμερα η με αρ. πρωτ. 1992/2021 απόφαση απόρριψης/ μη ενίσχυσης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ». Στην απόφαση περιλαμβάνονται: (α) ο πίνακας των αιτήσεων...
Περιφερειακό Επιχειρισιακό Πρόγραμμα Αττικής
Απόφαση ένταξης επιπλέον 5.017 επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
Πληροφορίες Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100 e-mail επικοινωνίας: [email protected] Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με την οποία εντάσσονται επιπλέον 5.017 αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικ...
Πληροφορίες Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100 e-mail επικοινωνίας: [email protected] Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με την οποία εντάσσονται επιπλέον 5.017 αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από...
Εικόνα
Ανάρτηση του τελικού πίνακα με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους 250 εκ. ευρώ, από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
Συγκεντρωτικός πίνακας αιτήσεων που αξιολογήθηκαν θετικά και η συνολική δημόσια δαπάνη τους καλύπτει τον προϋπολογισμό της Δράσης, σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά την υποβολή της αίτησης (Στα συννημένα) Δελτίο τύπου της Περιφέρειας Αττικής: h...
Συγκεντρωτικός πίνακας αιτήσεων που αξιολογήθηκαν θετικά και η συνολική δημόσια δαπάνη τους καλύπτει τον προϋπολογισμό της Δράσης, σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά την υποβολή της αίτησης (Στα συννημένα) Δελτίο τύπου της Περιφέρειας Αττικής: http://www...
Εικόνα
Πληροφορίες για την Πρόσκληση ΑΤΤ123 υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» -ΑΤΤ123
Αξιότιμες/Αξιότιμοι, Σχετικά με την Πρόσκληση ΑΤΤ123 «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», σας υπενθυμίζουμε τα εξής: Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομη...
Αξιότιμες/Αξιότιμοι, Σχετικά με την Πρόσκληση ΑΤΤ123 «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», σας υπενθυμίζουμε τα εξής: Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία έναρξης...
Εγγραφή στο Προσκλήσεις ΠΕΠ Αττικής 2014-2020