Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ021: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ021
Έκδοση
Προϋπολογισμός
6.743.738,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
6. Τεχνική Βοήθεια
Προτεραιότητα
6Α. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 20/07/2023 έως 15/12/2027
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]
 

Σχετικά αρχεία