Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ030: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ030
Έκδοση
Προϋπολογισμός
4.766.170,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
6. Τεχνική Βοήθεια
Προτεραιότητα
6Β. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 20/07/2023 έως 15/12/2027
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι:  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΤΣΙΚΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, 
τηλέφωνο: 2131501511,  2131501517, 2131501538, 2131501500, 
Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]
 

Σχετικά αρχεία