Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Covid-19

Πληρωμές του προγράμματος "Ενίσχυση επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τον Covid-19"
Αξιότιμες/Αξιότιμοι Ωφελούμενοι, Σας ενημερώνουμε ότι χθες, 4/1/2021 , μεταφέρθηκαν 54,7 εκ. ευρώ στον ΕΦΕΠΑΕ (ΑΔΑ: ΨΨΘ3ΚΝ3-ΜΙΝ ) προκειμένου να ολοκληρώσει τις πληρωμές των επιχειρήσεων που επλήγεισαν από τoν Covid-19 Ο ΕΦΕΠΑΕ θα προχωρήσει στις πληρωμές των επιχειρήσεων που έχουν εγ...
Αξιότιμες/Αξιότιμοι Ωφελούμενοι, Σας ενημερώνουμε ότι χθες, 4/1/2021 , μεταφέρθηκαν 54,7 εκ. ευρώ στον ΕΦΕΠΑΕ (ΑΔΑ: ΨΨΘ3ΚΝ3-ΜΙΝ ) προκειμένου να ολοκληρώσει τις πληρωμές των επιχειρήσεων που επλήγεισαν από τoν Covid-19 Ο ΕΦΕΠΑΕ θα προχωρήσει στις πληρωμές των επιχειρήσεων που έχουν εγκριθεί, με βάση...
Τελικοί Πίνακες κατάταξης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
Σε συνέχεια της: με αρ. πρωτ. 2508 / 12-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ: 6ΜΚΔ7Λ7-ΙΞΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί με αρ. πρωτ. 2868 / 29-09-2021 Απόφασηςτου Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ : ΡΒΘΞ7Λ7-8Ω1 – μ...
Σε συνέχεια της: με αρ. πρωτ. 2508 / 12-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ: 6ΜΚΔ7Λ7-ΙΞΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί με αρ. πρωτ. 2868 / 29-09-2021 Απόφασηςτου Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ : ΡΒΘΞ7Λ7-8Ω1 – με την οποία...
Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων που αφορούν αιτήσεις επιχειρήσεων που απορρίφθηκαν ως μη παραδεκτές
Σε συνέχεια της: με αρ. πρωτ. 2508 / 12-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ: 6ΜΚΔ7Λ7-ΙΞΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί με αρ. πρωτ. 2868 / 29-09-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ : ΡΒΘΞ7Λ7-8Ω1 – ...
Σε συνέχεια της: με αρ. πρωτ. 2508 / 12-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ: 6ΜΚΔ7Λ7-ΙΞΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί με αρ. πρωτ. 2868 / 29-09-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ : ΡΒΘΞ7Λ7-8Ω1 – με την οποία...
Απαντήσεις σε νέες συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
Απαντήσεις σε νέες συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
Απαντήσεις σε νέες συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων: Τρόποι επικοινωνίας για ερωτήσεις ή προβλήματα
Σας ενημερώνουμε πως ξεκίνησε η Υποβολή Αιτήσεων για την Πρόσκληση ATT124 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» Υποβολή Αιτήσεων: Έναρξη: 23/10/2020 ώρα 13:00 Λήξη: 20/11/2020 ώρα 15:00 Τρόπος υποβολής προτάσεων: Ηλεκτρονικά...
Σας ενημερώνουμε πως ξεκίνησε η Υποβολή Αιτήσεων για την Πρόσκληση ATT124 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» Υποβολή Αιτήσεων: Έναρξη: 23/10/2020 ώρα 13:00 Λήξη: 20/11/2020 ώρα 15:00 Τρόπος υποβολής προτάσεων: Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση...
Νέα ειδικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19 στην ΕΥΔΕΠ Περιφ.Αττικής (21/9/2020)
Αξιότιμοι Φορείς και Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε πως από σήμερα Δευτέρα 21/9/2020 και μέχρι λήξεως των ειδικών μέτρων πρόληψης του COVID-19 για την Αττική δεν επιτρέπεται η προσέλευση στην Υπηρεσία μας για την Πρωτοκόλληση εγγράφων καθώς και η προσέλευση χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού...
Αξιότιμοι Φορείς και Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε πως από σήμερα Δευτέρα 21/9/2020 και μέχρι λήξεως των ειδικών μέτρων πρόληψης του COVID-19 για την Αττική δεν επιτρέπεται η προσέλευση στην Υπηρεσία μας για την Πρωτοκόλληση εγγράφων καθώς και η προσέλευση χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού Όλα τα έγγραφα...
Εγχειρίδια οδηγιών υποβολής & εργαλείο υπολογισμού βαθμολογίας για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19”του ΠΕΠ Αττικής
Εγχειρίδια οδηγιών υποβολής & εργαλείο υπολογισμού βαθμολογίας για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19”του ΠΕΠ Αττικής https://www.elanet.gr/2020/10/23/egcheiridia-odigion-ypovolis-amp-ergal… Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω Υποβολή Αιτήσεων: Έναρξη: 23/10/2020 ώρα...
Εγχειρίδια οδηγιών υποβολής & εργαλείο υπολογισμού βαθμολογίας για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19”του ΠΕΠ Αττικής https://www.elanet.gr/2020/10/23/egcheiridia-odigion-ypovolis-amp-ergal… Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω Υποβολή Αιτήσεων: Έναρξη: 23/10/2020 ώρα...
Εγγραφή στο Covid-19