Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τελικοί Πίνακες κατάταξης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

Σε συνέχεια της:

  • με αρ. πρωτ. 2508 / 12-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής – ΑΔΑ: 6ΜΚΔ7Λ7-ΙΞΤ με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί
  • με αρ. πρωτ. 2868 / 29-09-2021 Απόφασηςτου Περιφερειάρχη Αττικής –  ΑΔΑ : ΡΒΘΞ7Λ7-8Ω1  – με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων επιχειρήσεων που δεν ενισχύθηκαν λόγω εξάντλησης των διαθέσιμου προϋπολογισμού
  • με αρ. πρωτ. 3175/26.10.2021 Απόφασηςτου Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων που αφορούν αιτήσεις επιχειρήσεων που απορρίφθηκαν ως μη παραδεκτές και με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης,

ανακοινώνεται  ο συγκεντρωτικός βαθμολογικός πίνακας αιτήσεων που χρηματοδοτούνται και ο συγκεντρωτικός βαθμολογικός πίνακας αυτών που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού.

  1. Όπως ορίζεται στην πρόσκληση (ενότητα 10.1, σελ. 14), οι επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά με βάση τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από τους δικαιούχους κατά την υποβολή της αίτησής τους.
  2. Η βαθμολογία υποβολής της τελευταίας θετικά αξιολογημένης αίτησης χρηματοδότησης («βάση εισαγωγής») για την οποία επαρκεί ο προϋπολογισμός των 200 εκ. € (δηλαδή μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) είναι 44,51.
  3. Η βαθμολογία υποβολής της τελευταίας θετικά αξιολογημένης αίτησης χρηματοδότησης («βάση εισαγωγής») για την οποία επαρκεί ο προϋπολογισμός των επιπλέον 50 εκ. € (δηλαδή αυτοαπασχολούμενοι και πολύ μικρές με έως και 9 άτομα προσωπικό (με βάση ΕΜΕ 2019)) είναι 32,20.

Επισημαίνεται ότι όπως ορίζεται στην πρόσκληση δεν υπάρχει η δυνατότητα άλλου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

e-mail Δράσης για επικοινωνία:  [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100

Σχετικά αρχεία