Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 1 - 30 από 2159
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 Επικαιροποιημένες οδηγίες για Εγγραφή Νέου Χρήστη ΟΠΣ 2021-2027 & 2014-2020 16/01/2023
2 Εγγραφή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Υφιστάμενου Χρήστη ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) 28/12/2022
3 Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής 20/09/2023
4 Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως – Τροποποίηση/Παράταση προθεσμίας 19/09/2023
5 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ 18/09/2023
6 Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 18/09/2023
7 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ 18/09/2023
8 Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας 18/09/2023
9 Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας: Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) 18/09/2023
10 Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας: Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης από ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 18/09/2023
11 Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 18/09/2023
12 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Λυκοβρυσης - Πεύκης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001364 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 15/09/2023
13 ATT019 (2021-2027) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ «Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 15/09/2023
14 ΑΤΤ040 (2021-2027):Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης και παρακολούθησης της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 και προώθηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης 13/09/2023
15 Ενημέρωση σχετικά με τη Δυνατότητα παράτασης ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού στις συνεχιζόμενες Κοινωνικές Δομές του Π.Π. “Αττική” 2021 – 2027 13/09/2023
16 Ένταξη της Πράξης «8ο Γυμνάσιο Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001863 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
17 Ένταξη της Πράξης «4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο & 4ο 12/θέσιο Δημ Σχολείο Ασπροπύργου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001861 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
18 Ένταξη της Πράξης «Δημοτικό Σχολείο και 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001860 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
19 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Βριλησσίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001464 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
20 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Μαραθώνος» με Κωδικό ΟΠΣ 6001438 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
21 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ελευσίνας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001435 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
22 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Αχαρνών» με Κωδικό ΟΠΣ 6001358 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
23 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Αμαρουσίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001357 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
24 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ελληνικού - Αργυρούπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 6000804 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 12/09/2023
25 ΑΤΤ034 (2021-2027): Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων (Ν.Π.Δ.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής 11/09/2023
26 ΑΤΤ017 (2021-2027): Τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο « Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» 11/09/2023
27 Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές Οκτωβρίου 2023 11/09/2023
28 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - 5/9/2023 02/09/2023
29 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μηχανισμός Ενίσχυσης Ταλέντου 21/08/2023
30 ΑΤΤ039 (2021-2027) Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 14/08/2023