Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 1 - 30 από 850
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 Ένταξη της Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003395 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 23/05/2024
2 Ένταξη της Πράξης ««Πιλοτικό Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής της Κ.Ο.Α» με Κωδικό ΟΠΣ 6005004 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 22/05/2024
3 Save the date - 13 Ιουνίου 2024 19/05/2024
4 Διαγωνισμός Regiostars 2024 15/05/2024
5 ATT017- «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» 14/05/2024
6 Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6004201 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 13/05/2024
7 Ένταξη της Πράξης «Kατασκευή 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ενεργειακά Αυτόνομου Δ. Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6009913 στο Πρόγραμμα «Αττική» 13/05/2024
8 Ένταξη της Πράξης «Kατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου Δ. Μεγαρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6009914στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 13/05/2024
9 ΑΤΤ071- «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής αερίου Ο2 στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυθήρων» 13/05/2024
10 ΑΤΤ072- «Δημιουργία Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμηματοποιημένες Πράξεις» 13/05/2024
11 ΑΤΤ068-«Συνέχιση λειτουργίας δράσεων/δομών για την ανάπτυξη υπηρεσιών αντιμετώπισης της εξάρτησης (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, κλπ)» 13/05/2024
12 ΑΤΤ067-«Συνέχιση λειτουργίας δράσεων ενίσχυσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας» 13/05/2024
13 Ένταξη της Πράξης «Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για τα έτη 2024 και 2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6004203 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 02/05/2024
14 Ορισμός του Ενδιάμεσου Φορέα ΕΠ Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας «ΕΦΕΠΑΕ» ως ΕΦ του Προγράμματος «Αττική» της ΠΠ 2021-2027 και ανάθεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΠ Αττικής 2021-2027 για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 01/05/2024
15 Αναστολή δράσεων επικοινωνίας πριν τις ευρωεκλογές 01/05/2024
16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 30/04/2024 30/04/2024
17 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 30/04/2024 (ΠΔΕ 2024) 30/04/2024
18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 24/04/202 30/04/2024
19 ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 29/04/2024
20 ​​​​​​​Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Νομική υποστήριξη 2024» (MIS: 6002282 YE13), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής) (Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ). 24/04/2024
21 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 19/04/2024 23/04/2024
22 Ένταξη της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Ομβρίων Υδάτων στην Περιφέρεια Αττικής για την Προετοιμασία Έργων στην ΠΠ 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6010539 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 18/04/2024
23 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών Νοσοκομείων Περιφ. Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6006386 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 18/04/2024
24 Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6007046 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 16/04/2024
25 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Φυλής» με Κωδικό ΟΠΣ 6009916 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 15/04/2024
26 Προβλήματα στην εμφάνιση Πλακιδίων & Δελτίων στο ΟΠΣ 13/04/2024
27 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 12/04/2024 12/04/2024
28 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 10/04/2024 11/04/2024
29 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Συγκροτήματος Γκράβας Δήμου Αθηναίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6009904 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 04/04/2024
30 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου, 4ου & 5ου Δ.Σ. Δήμου Αγ. Παρασκευής» με Κωδικό ΟΠΣ 6009910 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 04/04/2024