Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναρτήσεις ιστοσελίδας

Προβολή 1 - 30 από 2022
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 Επικαιροποιημένες οδηγίες για Εγγραφή Νέου Χρήστη ΟΠΣ 2021-2027 & 2014-2020 16/01/2023
2 Εγγραφή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Υφιστάμενου Χρήστη ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) 28/12/2022
3 Πληρωμές του προγράμματος "Ενίσχυση επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τον Covid-19" 05/01/2022
4 Έκτακτη διαδικασία πληρωμών ΠΔΕ για τον Ιανουάριο 2022 13/12/2021
5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Επιτροπές Παρακολούθησης 27/6 (Save the date) 08/06/2023
6 ΑΤΤ-018 (2021-2027): «Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη...» 06/06/2023
7 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6000770 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027 02/06/2023
8 ΑΤΤ017 (2021-2027): Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής 01/06/2023
9 Ένταξη της Πράξης «Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 6001204 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 30/05/2023
10 Ένταξη της Πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Αττική, κύκλος 2022-2023» 29/05/2023
11 Ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 6000752 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 29/05/2023
12 Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ-Β'ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 6001166 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 29/05/2023
13 Ένταξη της Πράξης «Εξοπλισμός ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 6001323 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 29/05/2023
14 Ένταξη της Πράξης «Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 6001204 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 29/05/2023
15 ΑΤΤ145 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων 26/05/2023
16 ΑΤΤ145 Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων 23/05/2023
17 Ενημέρωση Καρτέλας Φορέα 15/05/2023
18 Μεταφορά Έργων ΕΣΠΑ του Προγράμματος «Αττική» στην νέα ΠΠ 2021-2027 (χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ) 15/05/2023
19 Παράταση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου πράξεων που υλοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 12/05/2023
20 Αναστολή Δράσεων Επικοινωνίας εν όψει των βουλευτικών εκλογών 08/05/2023
21 ΑΤΤ002 (2021-2027): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» 28/04/2023
22 ΑΤΤ016 (2021-2027): «Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης» 27/04/2023
23 ATT013 (2021-2027): «Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) – Τμήμα 2ης ΥΠΕ σε Νησιά της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξης συνθηκών ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας» 27/04/2023
24 ΑΤΤ012 (2021-2027): «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής» 27/04/2023
25 Διαγωνισμός Regiostars 2023 25/04/2023
26 «Απόφαση ένταξης πράξεων στη Δράση 1 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 19/04/2023
27 ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 13/04/2023
28 ATT008 (2021-2027) Αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής – Πράξεις Τμηματοποιημένες (phasing) 13/04/2023
29 ATT009 (2021-2027): Αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής - Έργα Μεταφερόμενα 13/04/2023
30 2η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027» με Κωδικό ΟΠΣ 5145430 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 10/04/2023