Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κωδικός ΟΠΣ/MIS Sort ascending Τίτλος Ημερομηνία ένταξης Δικαιούχος Προϋπολογισμός
6000587 Τροποποίηση της Πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Αττική, κύκλος 2022-2023» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
6000587 Ένταξη της Πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Αττική, κύκλος 2022-2023» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
6002686 Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 6002686 στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.399.805,00 €
6000809 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Χαλανδρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6000809 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 787.200,00 €