Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ065 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ065
Έκδοση
Προϋπολογισμός
7.080.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
ESO4.8.
Πληροφορίες

 ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΤΣΙΚΑ

Σχετικά αρχεία