Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληροφορίες για την Πρόσκληση ΑΤΤ123 υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» -ΑΤΤ123

Αξιότιμες/Αξιότιμοι,

Σχετικά με την Πρόσκληση ΑΤΤ123 «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

  • την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Δ/νση Υποστήριξης Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας & Παραγωγής, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2131300136 & 2131300237

(κοι Γιαννόπουλος και Πουτούκης)

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν κατάλληλο Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&ne…

Με εκτίμηση,

ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ