Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΕΥ ΟΠΣ – Δυσλειτουργία στην αποστολή email

Κατηγορίες

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί αδυναμία αποστολής email από το ΟΠΣ προς λογαριασμούς που φιλοξενούνται στο Microsoft Cloud όπως hotmail.com, outlook.com κ.α.
Το πρόβλημα οφείλεται στο ότι ο mail server του mnec.gr έχει συμπεριληφθεί σε λίστα αποκλεισμού της Microsoft.
Παρά τις σχετικές ενέργειες του Υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης, το πρόβλημα δεν έχει ακόμα επιλυθεί από την Microsoft. Έως ότου γίνει η επίλυση, δε θα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το ΟΠΣ στην περίπτωση που το email σας ανήκει στις παραπάνω
κατηγορίες.
Θα μπορούσατε προσωρινά να αλλάξετε το συνδεδεμένο email με τον λογαριασμό σας στο ΟΠΣ ή το email που έχετε δηλώσει σαν υπεύθυνοι πράξεων κλπ, στην περίπτωση που διαθέτετε και εναλλακτικό λογαριασμό που δεν φιλοξενείται στο Microsoft Cloud.