Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 12/04/2024

Κατηγορίες

Οι οδηγίες για την "Αποτύπωση στο ΟΠΣ Κοινών Δεικτών ΕΚΤ+ & ΤΔΜ για Συμμετέχοντες",  τα πρότυπα Απογραφικά για ΤΔΜ / ΕΚΤ+  (Κωδικοποιημένα Στοιχεία) και για τις  Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων στο ΟΠΣ 21-27, είναι διαθέσιμες στην δ/νση  ops.gr Web Services