Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τα εμβληματικά έργα της Περιφέρειας

Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής_MIS 5001380

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14)-ΓΓΥ
6.571.486 €