Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις & Εντάξεις ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Προβολή 1 - 28 από 28
ΑΑ Τίτλος Συντάχθηκε
1 ΑΤΤ-018 (2021-2027): «Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη...» 06/06/2023
2 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 6000770 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027 02/06/2023
3 ΑΤΤ017 (2021-2027): Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής 01/06/2023
4 Ένταξη της Πράξης «Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 6001204 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 30/05/2023
5 Ένταξη της Πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Αττική, κύκλος 2022-2023» 29/05/2023
6 Ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 6000752 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 29/05/2023
7 Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ-Β'ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 6001166 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 29/05/2023
8 Ένταξη της Πράξης «Εξοπλισμός ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 6001323 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 29/05/2023
9 Ένταξη της Πράξης «Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 6001204 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» 29/05/2023
10 ΑΤΤ002 (2021-2027): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» 28/04/2023
11 ΑΤΤ016 (2021-2027): «Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης» 27/04/2023
12 ATT013 (2021-2027): «Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) – Τμήμα 2ης ΥΠΕ σε Νησιά της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξης συνθηκών ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας» 27/04/2023
13 ΑΤΤ012 (2021-2027): «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής» 27/04/2023
14 ATT008 (2021-2027) Αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής – Πράξεις Τμηματοποιημένες (phasing) 13/04/2023
15 ATT009 (2021-2027): Αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής - Έργα Μεταφερόμενα 13/04/2023
16 ΑΤΤ010 (2021-2027): Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής 10/04/2023
17 ΑΤΤ015 (2021-2027): Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως 07/04/2023
18 ATT014 (2021-2027): Αποπεράτωση και Εκσυγχρονισμός των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών 07/04/2023
19 ΑΤΤ005 (2021-2027) Ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές νησιωτικές, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένους ή/και χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους της Περιφέρειας Αττικής – Τμηματοποιημένα Έργα 29/03/2023
20 ΑΤΤ011 (2021-2027): Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σε υφιστάμενες Δομές Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Περιφέρεια Αττικής 29/03/2023
21 ATT002 (2021-2027): Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια 09/03/2023
22 Τροποποίηση ΑΤΤ007 (2021-2027) : Προμήθεια Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής 06/03/2023
23 ATT001 (2021-2027) 2η Τροποποίηση 01/03/2023
24 ΑΤΤ007 (2021-2027) : Προμήθεια Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής 23/02/2023
25 ΑΤΤ006 (2021-2027): Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής 23/02/2023
26 ATT003 (2021-2027) «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής» 23/02/2023
27 Τροποποίηση ΑΤΤ001 (2021-2027) «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023 15/02/2023
28 ΑΤΤ001 (2021-2027): Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023 02/02/2023