Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT020 «Πολιτιστικά δρώμενα – Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού»

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ATT020
Έκδοση
Προϋπολογισμός
10.000.000€
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
RSO4.6.
Πληροφορίες

Γιάννα Κρόκου, 2131501546

Σχετικά αρχεία