Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT061: Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών στο Δήμο Πειραιά

Κατάσταση
Ενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ATT061
Έκδοση
Προϋπολογισμός
800.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
6. Τεχνική Βοήθεια
Προτεραιότητα
6Α. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά σε πράξη που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης της ΠΠ2014-2020 (κωδικός πράξης 5161095) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected]