Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ATT057 (2021-2027): Μελέτες Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής για την Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027

Κωδικός πρόσκλησης
ATT057
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
870.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 23/01/2024 έως 28/06/2024

Η πρόσκληση αφορά τη πράξη  με κωδικό 5145430, του Προγράμματος «Αττική» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση αττ057_137_19012024_ΨΒ4Γ7Λ7-19Φ.pdf (343.44 KB) 343.44 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ αττ057.zip (3.91 MB) 3.91 MB