Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ055: Προμήθεια Ασθενοφόρων Οχημάτων και Κινητών Μονάδων για τις Ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Αττικής

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ055
Έκδοση
Προϋπολογισμός
3.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
RSO4.5.
Πληροφορίες

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, τηλέφωνο: 2131501525, e-mail: [email protected]