Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ052 (2021-2027): Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ052
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
3.600.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά στην ομότιτλη πράξη με κωδικό MIS 5124303 που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης της ΠΠ2014- 2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ134) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση αττ052_4329_23122023_9ΕΒΔ7Λ7-3ΤΝ.pdf (356.82 KB) 356.82 KB
Συνημμένα αττ052.zip (6.53 MB) 6.53 MB