Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ051 (2021-2027): Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α)

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ051
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
3.600.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες
διευκρινίσεις αρμόδιος/α/οι είναι ο/η κ. /οι κ.κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση αττ051_4360_27122023_9Ψ267Λ7-8ΥΛ.pdf (351.88 KB) 351.88 KB
Συνημμένα αττ051.zip (6.83 MB) 6.83 MB