Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ATT047 (2021-2027): Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ από χ.θ. 5+085 έως 17+727

Κωδικός πρόσκλησης
ATT047
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
40.200.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά σε πράξη που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ112) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected]

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
αττ047_3697_10112023_Ψ69Υ7Λ7-7Ρ7.pdf (354.57 KB) 354.57 KB
SINIMENA αττ047.zip (13.49 MB) 13.49 MB