Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT047: Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ από χ.θ. 5+085 έως 17+727

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ATT047
Έκδοση
Προϋπολογισμός
40.200.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
3. Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη
Προτεραιότητα
3. Ενίσχυση της περιφερειακής διασύνδεσης
Ειδικός στόχος
RSO3.1.
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά σε πράξη που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ112) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected]

Σχετικά αρχεία