Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ATT046: Επέκταση αμαξοστασίου τραμ στο Ελληνικό

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ATT046
Έκδοση
Προϋπολογισμός
11.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Β.Προώθηση βιώσιμης και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος
RSO2.8.
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά σε πράξη που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ110) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected]

Σχετικά αρχεία