Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ016: «Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ016
Έκδοση
Προϋπολογισμός
3.200.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Β. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υπηρεσιών
Ειδικός στόχος
ESO4.11.
Πληροφορίες

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΣΜΑ

τηλέφωνο: 2131501512,

e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία