Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ012: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ012
Έκδοση
Προϋπολογισμός
4.200.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη
Προτεραιότητα
4Α. Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών και υποδομών
Ειδικός στόχος
RSO4.5.
Πληροφορίες

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες
διευκρινίσεις αρμόδιος είναι ο κ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

τηλέφωνο: 2131501525

e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία