Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ010 (2021-2027): Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ010
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 12/04/2023 έως 31/05/2023

Η πρόσκληση αφορά τη πράξη "Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής»" της ΠΠ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ 5041467, η οποία  έχει υποβληθεί και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αττική 2014-2020 και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, τηλέφωνο: 2131501525, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση ΑΤΤ010.pdf (816.06 KB) 816.06 KB
Συνημμένα αττ010.zip (2.96 MB) 2.96 MB