Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ005 (2021-2027) Ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές νησιωτικές, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένους ή/και χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους της Περιφέρειας Αττικής – Τμηματοποιημένα Έργα

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ005
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
7.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

ΓΙΑΝΝΑ ΚΡΟΚΟΥ 

Τηλ. 213 150 1546 

ikrokou@mou.gr 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΤΤ005_0.pdf (358.89 KB) 358.89 KB
ΥΛΙΚΟ_αττ005_0.zip (3.45 MB) 3.45 MB