Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ005: Ολοκλήρωση υποδομών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές νησιωτικές, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένους ή/και χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους της Περιφέρειας Αττικής – Τμηματοποιημένα Έργα

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ005
Έκδοση
Προϋπολογισμός
7.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος
RSO2.5.
Πληροφορίες

ΓΙΑΝΝΑ ΚΡΟΚΟΥ 

Τηλ. 213 150 1546 

[email protected] 

Σχετικά αρχεία