Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΤΤ002: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ002
Έκδοση
Προϋπολογισμός
18.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Στόχος πολιτικής
2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική
Προτεραιότητα
2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία
Ειδικός στόχος
RSO2.1.
Πληροφορίες

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος/α/οι είναι ο/η κ. /οι κ.κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, τηλέφωνο: 2131501525, e-mail: [email protected] , ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ τηλέφωνο 213 150 1511, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία