Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ATT002 (2021-2027): Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια

Κωδικός πρόσκλησης
ATT002
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
18.000.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 06/03/2023 έως 28/04/2023

Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις που έχουν υποβληθεί και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της ομότιτλης δράσης της ΠΠ2014-2020 (Πρόσκληση ΑΤΤ088) και πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ2021-2027, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου τους.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι ο κ. Χρήστος Σιμιτόπουλος, τηλέφωνο: 2131501525, e-mail: [email protected]

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ002 (422.19 KB) 422.19 KB
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ002 (3.61 MB) 3.61 MB