Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποχρέωση τοποθέτησης πινακίδων και επιγραφών ΕΣΠΑ


Αγαπητοί δικαιούχοι του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση για τοποθέτηση πινακίδων ή επιγραφών σε εύκολα ορατό σημείο κάθε έργου, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που προβλέπει ο Κανονισμός ΕΕ 2021/1060 για τον Καθορισμό Κοινών Διατάξεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021- 2027.

Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίζουν καλύτερα το πλήθος των έργων που αναβαθμίζουν καθημερινά την ποιότητα ζωής τους, αλλά και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικά στην περίπτωση τμηματοποιημένων έργων μεταξύ δυο χρηματοδοτικών περιόδων (phasing), θα πρέπει να τηρείται ο κανονισμός κάθε περιόδου, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν δύο πινακίδες (μια για την περίοδο 2014-2020 και μια για την περίοδο 2021-2027).

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027 

Πινακίδες, αφίσες και επιγραφές ΕΣΠΑ 2014-2020, μπορείτε να δημιουργήσετε μέσω της Ειδικής πλατφόρμας που έχει σχεδιάσει η ΕΥΔΠ ΑΤΤΙΚΗ, δείτε εδώ

Για την κατασκευή πινακίδων, αφισών και επιγραφών ΕΣΠΑ 2021-2027, έχει δημιουργηθεί ο σύνδεσμος:  https://www.espa.gr/el/Pages/Onlinegenerator.aspx

και η διαδρομή είναι: To ΕΣΠΑ αναλυτικά >  Οδηγίες Προβολής και Επικοινωνίας >  Εφαρμογή Δημιουργίας Αφισών, Πινακίδων και Πλακών

μαζί με ένα εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για τη διευκόλυνση των δικαιούχων των έργων, οι οποίοι έχουν υποχρέωση ανάρτησης των σχετικών υλικών προβολής και επικοινωνίας.

Με εκτίμηση,

ΕΥΔΠ "Αττική" 2021-2027