Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της με αρ.πρωτ. Οικ.361/10-02-2016 Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής (2014-2020)